Szkoła Podstawowa w Kozłowie > Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

 

 

W szkole prowadzone są ponadto:

 

- zajęcia logopedyczne,

- świetlice do godz. 15.30,

- zajęcia indywidualne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- porady i konsultacje jako forma wsparcia dla uczniów i rodziców, 

- warsztaty dla rodziców,

- odbywają się imprezy okolicznościowe, wycieczki, zajęcia integracyjne.