Sekcja porządkowa:
przewodniczący sekcji: Sandra Różańska

Sekcja dekoracyjno - plastyczna i informacyjna:
przewodniczący sekcji: Marlena Paszula

Sekcja naukowa: 
przewodniczący sekcji: Marlena Paszula

  1. Sekcja kulturowo - oświatowa:
  2. redaktor naczelny: Marlena Paszula
 
  1. Kronika szkolna:
  2. przewodzniczący: Wiktoria Morys


Sekcje w roku szkolnym 2015/2016

Sekcja porządkowa:

Nathan Jonda, Bartłomiej Skórka, Jakub Zając, Jakub Stepaniak, Paweł Ogaza, Kevin Ciepla, Karol Fielauf, Dawid Kontny, Tomasz Kontny. 

Sekcja dekoracyjno plastyczna i informacyjna:

Wiktoria Król, Małgorzata Kloc, Zuzanna Hosz, Emilia Dyszka, Dagmara Piontek, Emilia Lukoszek, Wiktoria Morys, Aleksandra Kruszewska, Nikola Piechula, Angelika Pieczka, Wiktoria Foit, Sandra Fiszer.

Sekcja naukowa:

j. polski: Jakub Zając, Aleksandra Kruszewska, Nikola Piechula;

j. angielski: Emilia Lukoszek, Aleksandra Kruszewska, Kamil Lukoszek;

j. niemiecki: Nathan Jonda;

matematyka: Jakub Zając, Bartłomiej Skórka, Wiktoria Król, Małgorzata Kloc;

historia: Aleksandra Kruszewska, Bartłomiej Skórka;

zajęcia komputerowe: Emilia Lukoszek, Bartłomiej Skórka.

 

Sekcja kulturowo-oświatowa:

Aleksandra Kruszewska, Sandra Fiszer, Angelika Pieczka, Emilia Lukoszek, Wiktoria Król, Jakub Zając, Paweł Ogaza, Małgorzata Kloc.

Kronika:

Wiktoria Morys, Bartłomiej Skórka, Jakub Zając.