PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2018/19 - obowiązuje od 04.09.2018

Poniedziałek

lekcja

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

1

Edu wcz WŁ

J ang J Sz

Edu wcz JP

Przyr BL

Mat MH

w-f PK

Chem EŚ

J pol KB

2

Edu wcz WŁ

Edu wcz Esk

Edu wcz JP

Plast BL

J pol KB

w-f PK

Rel MS

Chem EŚ

3

J ang J Sz

Edu wcz Esk

Zaj kom JP

Mat MH

Tech BL

Rel MS

J pol KB

w-f PK

4

Edu wcz WŁ

Infor ESk

J ang J Sz

J pol KB

w-f PK

Mat MH

Biol GK

Mat BL

5

Infor WŁ

Edu wcz ESk

Rel MS

J ang J Sz

w-f PK

J pol KBu

Mat BL

Biol GK

6

 

 

 

WDŻ GK

J ang J Sz

Zaj kom I WŁ

Geogr AM

Hist DŁ

7

 

 

 

 

Geogr AM

Zaj kom II WŁ

J ang J Sz

WOS DŁ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

lekcja

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

1

Edu wcz WŁ

w-f ESk

Edu wcz JP

J pol KB

Hist DŁ

Hist j niem M

Muz EK

Infor GM

2

Edu wcz WŁ

w-f ESk

Edu wcz JP

Hist DŁ

J pol KB

Gddw KBu

Infor GM

Hist j niem MK

3

J ang J Sz

Edu wcz ESk

w-f JP

Muz EK

Hist j niem MK

J pol KBu

Hist DŁ

J pol KB

4

w-f WŁ

Edu wcz ESk

Edu muz EK

J ang J Sz

Infor GM

Hist DŁ

Biol GK

J pol KB

5

w-f WŁ

J ang J Sz

w-f JP

Zaj kom I GM

Muz EK

Przyr BL

J pol KB

Hist DŁ

6

 

Zaj roz muz EK

 

Zaj kom II GM

J ang J Sz

Plast BL

WDŻ GK

WOS DŁ

7

 

 

 

 

Biol GK

Muz EK

Reg DŁ

Mat BL

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa

lekcja

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

1

Rel KM

J niem KRu

Edu wcz JP

w-f KU

Mat MH

Przyr BL

Fizyka MU

Chem EŚ

2

J niem KRu

Rel KM

Edu wcz JP

w-f KU

J niem MK

Mat MH

Chem EŚ

Fizyka MU

3

Edu wcz WŁ

Edu wcz ESk

J niem KRu

Mat MH

Rel KM

J niem MK

w-f KU

J pol KB

4

Edu wcz WŁ

Edu wcz ESk

Edu wcz JP

J niem KRu

J ang J Sz

w-f PK

J pol KB

Rel KM

5

Edu wcz WŁ

Edu wcz ESk

J niem KRu

J ang J Sz

w-f PK

Mat MH

J niem MK

Mat BL

6

 

 

 

J niem KRu

J pol KB

J ang J Sz

Mat BL

w-f PK

7

 

 

 

Rel KM

 

Zaj tech BL

J ang J Sz

w-f PK

8

 

 

 

 

 

 

w-f PK

 

 

Czwartek

lekcja

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

1

Edu wcz WŁ

J niem KRu

Edu wcz JP

Tech BL

Mat MH

w-f PK

J niem MK

Fizyka MU

2

Edu wcz WŁ

J niem KRu

Edu wcz JP

Mat MH

w-f PK

J niem MK

Fizyka MU

Edu dla bez KU

3

J niem KRu

Edu wcz ESk

Edu wcz JP

J pol KB

J niem MK

Mat MH

Mat BL

w-f PK

4

E muz WŁ

Edu wcz ESk

Edu wcz JP

J niem KRu

J pol KB

J pol KBu

w-f KU

Mat BL

5

J niem KRu

Edu wcz ESk

Edu wcz JP

w-f KU

Plast BL

J pol KBu

J pol KB

J ang J Sz

6

 

 

J niem KRu

w-f KU

WDŻ GK

Przyr BL

J pol KB

J ang J Sz

7

 

 

 

Gddw KB

 

J ang J Sz

Geogr AM

Mat gr BL

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

lekcja

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

1

Rel KM

Edu wcz ESk

Edu wcz JP

Mat MH

Hist DŁ

J niem MK

w-f PK

J ang J Sz

2

w-f WŁ

Edu wcz ESk

Edu wcz JP

Rel KM

Mat MH

Rel MS

J ang J Sz

J pol KB

3

Edu wcz WŁ

Edu wcz ESk

w-f JP

J pol KB

J niem MK

Mat MH

Mat BL

Rel KM

4

Edu wcz WŁ

w-f ESk

J ang J Sz

Przyr BL

J pol KB

J pol KBu

Hist DŁ

J niem MK

5

Edu wcz WŁ

Rel KM

Rel MS

J pol KB

Gddw JSz

J pol KBu

Gddw BL

Gddw DŁ

6

 

 

 

 

Rel KM

J ang J Sz

Plast BL

J pol KB

7

 

 

 

 

 

Hist DŁ

Rel MS

Geogr AM

8