Szkoła podstawowa w Kozłowie

ul. Marcina 33, 44-153 Kozłów
tel. (032) 238-71-66

email:spkozlow@oswiata.org.pl