Zapraszamy do zapoznania sie z informacjami o naszej szkole

 

13-11-2011_1328_470.jpg

Nasza szkoła usytuowana jest w malowniczej wiosce położonej w gminie Sośnicowice, w sąsiedztwie Gliwic, jednak z dala od zgiełku, miejskiego gwaru i ulicznego ruchu. Budynek szkoły otacza duże podwórko, na którym znajdują się dwa boiska, plac zabaw, arboretum i dużo przestrzeni do zabaw ruchowych w czasie przerw.

Obecnie szkoła liczy 76 uczniów, co sprawia, że wszyscy bardzo dobrze się znają i współpracują w życzliwej, przyjaznej atmosferze. Jest to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy.

Wykwalifikowana i otwarta na nowe szkolenia kadra pedagogiczna zapewnia wszechstronny rozwój osobowy uczniów.  Uczniowie zdolni mogą rozwijać swoje talenty na zajęciach dodatkowych oraz uczestniczyć w różnorodnych konkursach. Uczniowie słabsi mają zagwarantowane prawo do uzupełniania braków na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.

ZAPEWNIAMY:

- naukę na jedną zmianę

- sale lekcyjne wyposażone w nowe meble, w tym 4 sale z tablicą interaktywną

- nowoczesną salę komputerową

- bogatą bazę pomocy dydaktycznych

- naukę dwóch języków obcych od I klasy – j. angielskiego i j. niemieckiego 

- opiekę pedagoga

- zajęcia logopedyczne

- półkolonie w czasie wakacji i w czasie ferii

- obiady (catering)

- opiekę świetlicową

PONADTO OFERUJEMY:

- udział w wielu konkursach i zawodach: szkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich

- mnóstwo imprez szkolnych

- wycieczki

- podejmowanie własnych inicjatyw w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego

- realizację Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

- udział w projekcie Szklanka mleka i Owoce w szkole