PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

CEL WDRAŻANIA PROCEDURY:

 • Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa nauczycieli-bibliotekarzy oraz użytkowników biblioteki szkolnej.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników.
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki szkolnej / punktu zwrotu książek w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 

 1. OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
 • Z nauczycielem-bibliotekarzem mogą kontaktować się tylko osoby zdrowe – bez objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku).
 • W celu ograniczenia bezpośredniego dostępu czytelników do wypożyczalni / punktu zwrotu książek zostanie ustawiony stół w drzwiach wejściowych.
 • Przy stoliku – ladzie bibliotecznej może się znajdować tylko 1 osoba.
 • W przypadku pojawienia się większej liczby osób chcących oddać książki,  należy oczekiwać w kolejce z zachowaniem odstępu 2 m między osobami.
 • Nauczyciel-bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków stosuje osłonę nosa i ust, używa rękawiczek jednorazowych.
 • Użytkownicy są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust maseczkami.
 • Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (minimum 2 m).
 • Książki zwrócone przez czytelników podlegają kwarantannie przez okres 72 godzin.

 

 1. ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
 • Zwroty książek odbywają się z uwzględnieniem wszelkich zasad obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.

 

 • Zwroty książek będą przyjmowane w następującym PUNKCIE ZWROTU, zgodnie z harmonogramem (załącznik 1).

 

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Kozłowie,

w oknie klasy 6 przy wejściu do szkoły.

           

 

 • Osoby zwracające książki do biblioteki, tj. uczniowie / rodzice / nauczyciele, podczas kontaktu z nauczycielem-bibliotekarzem są zobowiązani do używania środków ochrony osobistej – maseczek, osłon ust i nosa, rękawiczek jednorazowych.

 

 • W przypadku większej liczby osób zwracających książki w tym samym czasie należy zachować odległość min. 2 m od drugiej osoby.

 

 • Dla osób chorych lub przebywających na kwarantannie będzie wyznaczony inny termin zwrotów książek (prosimy o takiej sytuacji poinformować).

 

 • Książki do zwrotu należy przygotować w następujący sposób:

 

 • skompletuj wszystkie książki (podręczniki oraz inne książki wypożyczone
  z biblioteki szkolnej);
 • usuń z podręczników foliowe okładki (te, które da się ściągnąć bez uszkadzania książki), usuń niepotrzebne kartki przechowywane w podręcznikach, zwróć uwagę na czystość i estetykę książki;
 • przygotuj kartkę z danymi: imię i nazwisko, klasa, wykaz oddawanych książek (tytuły);
 • przygotowane książki wraz z kartką umieść w foliowej torbie (jeżeli wszystkie książki nie zmieszczą się do jednej torby, rozłóż je na kilka toreb, ale w każdej musi być kartka z podstawowymi danymi czytelnika);

 

 • Po upływie 72-godzinnej kwarantanny nauczyciel-bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub nieoddania książki rodzic zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu nowego egzemplarza podręcznika, o czym zostanie poinformowany przez dziennik elektroniczny.

 

 • W przeniesieniu oddawanych sukcesywnie zbiorów z punktu zwrotu do pomieszczenia biblioteki szkolnej pomagają nauczycielowi-bibliotekarzowi oddelegowani do tego zadania pracownicy obsługi.

 

 • Nauczyciel-bibliotekarz nie wypożycza żadnych zbiorów na czas wakacji.

 

 • Do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych są zobowiązani absolwenci szkoły (uczniowie klas ósmych) oraz wszyscy ci, którzy nie będą kontynuowali nauki w naszej szkole w nowym roku szkolnym.

 

 • We wszelkich sprawach związanych ze zwrotem podręczników i innych materiałów bibliotecznych proszę się kontaktować z nauczycielem-bibliotekarzem – Beata Domańska poprzez dziennik elektroniczny.

HARMONOGRAM ZWROTU KSIĄŻEK – załącznik nr 1

22 czerwca (poniedziałek)

Uczniowie klas 6 i 8

9:00 – 11:00

23 czerwca (wtorek)

Uczniowie klas 2 i 3

12:00 – 14:00

24 czerwca (środa)

Uczniowie klas 4 i 5

9:00 – 11:00

25 czerwca (czwartek)

Uczniowie klas 1 i 7

12:00 – 14:00

Uczniowie obecnych klas 1,  4 oraz 7

nie muszą koniecznie w czerwcu zwracać podręczników.

 

 Beata Domańska

 

Procedura_zwrotu_podrcznikw_i_innych_zbiorw_bibliotecznych_1.docx