Egzamin na Kartę Rowerową

 

16 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Kozłowie odbył się egzamin na Kartę Rowerową. Egzamin składał się z dwóch części – praktycznej, dotyczącej obsługi technicznej roweru oraz umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem bezpieczeństwa oraz części teoretycznej, która sprawdzała znajomość przepisów ruchu drogowego. Egzamin przeprowadzili: p. Beata Lutogniewska oraz p. Paweł Kuczara.


b.jpg


a.jpg